Outsourcing ekonomického úseku

 

Outsourcing je dohoda, kedy spoločnosť poskytuje služby inej spoločnosti, ktoré by si inak mohla zabezpečovať sama.

Tento trend je v súčasnosti najmä v IT oblasti (informačné technológie), svoje uplatnenie však nachádza aj v oblasti ekonomických služieb.

Pri využívaní služby Outsorcing klient získava na úspore prevádzkových nákladov, ktoré by musel vynaložiť na mzdu zamestnanca a jeho vzdelávanie.

Formou Outsorcingu poskytujeme celý rozsah služieb, na ktorý sa naša spoločnosť zameriava a to v rozsahu prispôsobenom potrebám klienta. Medzi tieto služby patrí:

  • prvotná evidencia dokladov,
  • styk s bankou, úhrada záväzkov,
  • kontrola splatnosti pohľadávok,
  • vedenie pokladne,
  • vedenie finančného účtovníctva,
  • vedenie mzdového účtovníctva,
  • reporting ( pre vedenie spoločnosti, vlastníkov spoločnosti),
  • spracovanie daňových priznaní a styk s daňovými úradmi,
  • finančné plánovanie,
  • a pod.
 
 
 
 

O firme Účtovníctvo Účtovné poradenstvo Daňové poradenstvo Mzdy a mzdové poradenstvo
Obchodné a právne poradenstvo Outsourcing ekonomického úseku Site map Kontakt

Aspekt HM & Partners, © jam 2003